Saltviks slip AB (Varv) [sv]

Saltviks slip AB (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Båtvarv som startades 1898. [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/12/2015 14:09:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dfe94bb8-3e40-478d-9426-f195bd5ddfa7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Saltviks slip AB
Swedish

Description
Båtvarv som startades 1898.
Swedish

Establishment
1898

-Time
1898
Termination
1959

-Time
1959
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Den första slipen i Saltvik byggdes 1898. 1902 köptes bolaget av några personer från trakten och bildade AB Saltviks slip. Företaget sysslade både med skeppsbyggeri, rederi och trävaruhandel. Under första världskriget fick företaget problem, aktiebolaget upplöstes och aktierna köptes av AB Pettersson & Co. Kring 1920 moderniserades varvet. Som mest hade det ett 50-tal anställda. 1924 köptes slipen av varvschefen Gustaf Skeppstedt som drev det till 1932 då hans svärson Efraim Björkman tog över. Under 1950-talet fick man ekonomiska problem och varvet lades ner 1959. På slipen byggdes bland annat tremastade skonare och motorskonare.

Swedish

Activity
Varvsverksamhet Oskarshamn (Kommun) [sv], ,

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
--Place
Reference
Sjöhistoriska museets arkiv. AB Saltviks slips arkiv. 1973:214-291.
Swedish

DigitaltMuseum
021166009584
-Id
021166009584
-System
DigitaltMuseum