JEVNAGER [no]

JEVNAGER (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
15/12/2016 14:46:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dfd80f0c-6c09-4cc7-a3f2-500246871bdb | RDF/XML | JSON-LD
Name
JEVNAGER
Norwegian bokmål

Alternative name
JEVNAKER
Norwegian bokmål

History

JEVNAGER poståpneri, i Jevnager prestegjeld, Hadeland og Land fogderi, under Christiania postkontor (på gården Vang i Jevnager) ble opprettet 1.4.1838 Dept.sirk. -skriv 5.3.1838
I følge "Norges offentlige brevposter" hadde poståpneriet da postforbindelse i hovedruten fra Christiania over Ringerike til Bergen. Postene utgikk fra fra Christiania mandager kl. 1200, og fredager kl. 1800. Det tok åtte timer fra Christiania til Jevnager. Retur fra Bergen onsdag og lørdag kl. 1800. Turen tok 94 timer.

En ukentlig bipostrute mellom Jevnager og Gran ble opprettet v. kgl. res. 3.5.1859, og fra 1.8.1888 ble 2nen ukentlig bipostrute til/fra Lunner poståpneri opprettet. Sirk. 18.28.7.1888
Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp.
Sirk. 14.25.6.1886.
I følge poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet Jevnaker. 1.4.1908 ble poståpneriet igjen lagt under Kristiania postktr., sirk. 17.28.3.1908, og fra 1.10.1918 ble poståpneriet omgjort til postkontor, sirk. 47.26.9.1918, samt fra 1.10.1930 omgjort til underpostkontor I, sirk. 19.15.5.1930, under Oslo postkontor.
Fra 1.10.1951 fikk underpostkontoret igjen status av postktr. (A), sirk. 20.31.8.1951, og fra 1.8.1879 gitt status som postktr.(B) under Oslo postdistrikt Amin.avd., sirk. 32.14.8.1979.
Postnummer 2700 ble tatt i bruk ca. 1968 og ble fra 1.4.1987 endret til nr. 3520.
Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr. 143 og fikk datostempel tils. 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

Poståpnere/styrere/postmestere/postsjefer:
Den første notering om poståpner er Peter Lie (ukjent tid). Verkseier og landhandler Ole C. Berg 1.10.1857 - skolelærer Simon Dietrichson 1.1.1884 (f.1847) - Landpostbud Anton Moen var midlt. fra 1.9.1912., (postass. fra 1.10.1918 (f.1865) - Postmester Ingar Schiøtz 1.10.1918-tiltrått 7.11.1918 m. postass. Anton Moen som midlt. (Schiøtz f. 1873) - under Schiøtz"s sykdom fra 19.6 til 16.8.1921 m. posteksp. Georg Eng som midlt. styrer (f. 1885) - posteksp. Egil Norman var kst. u. ledighet fra 14.11.1928 (f. 1892) - posteksp. Eyvind Magnus Tharaldsen fra 1.10.1930 (f. 1884 - døde 11.10.1934) - posteksp. Kristian Jørgen Thorkildsen (plikt) fra 1.3.1935 (f.1881). - posteksp. Johan Oskar Arnesen 1.11.1949 (plikt) fra 1.3.1937 (f. 1890) - avd. sjef III Ottar Aas 1.9.1959 til 1.7.1970 (f.1903) - vikarer avd. sjef III Paul Edvard Dombestein 1.10.1971 (f. 1929 - død 28.11.1978) - vikarer førstepostflm. Harald Hauge 1.1.1980 (f.1932)- poststyrer Marit Langbo 1.11.1990 (f. 1946)

De første kjente årlige poståpnerlønner var:
1838: 6 spd, 1869: 48 spd, 1870: 80 spd, 1886: 400 kr, 1888: 520 kr, 1897: 850 kr, 1901: 1000 kr, 1910: 1200 kr, 1914: 1300 kr, 1917: 1500 kr.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av pålydende lønn.

Norwegian bokmål

Related to
3520 JEVNAKER [no] Henvisning

-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Henvisning
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021166447778

-Id
021166447778
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål