Wallenberg, Marcus (1864 - 1943) [no]

Wallenberg, Marcus (norwegian bokmål)

Personer Industrihistorie (Norsk Teknisk Museum) [no]

Life role
Dataset owner
Norsk Teknisk Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
08/01/2021 14:51:25
03/06/2023 04:21:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dfcd1293-eb99-4d51-8f0e-936a9022fb5b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wallenberg, Marcus
Norwegian bokmål

First name
Marcus
Norwegian bokmål

Last name
Wallenberg
Norwegian bokmål

Store norske leksikon

Birth
05/03/1864

-Time
05/03/1864
Death
22/07/1943

-Time
22/07/1943
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Sammen med Kristian Birkeland og Sam Eyde blir Marcus Wallenberg, (1864-1943), regnet som Hydros grunnleggere. De var alle ekstraordinære, og sammen var de et lykketreff i et historisk øyeblikk. Wallenbergs betydning for framveksten av Hydro er blitt omtalt som både jevnbyrdig med Eyde og viktigere enn Eyde. Eyde og Wallenberg utfylte hverandre i Hydros første år etter 1905. Wallenbergs grundighet balanserte Eydes pågåenhet.

Marcus Wallenberg var utdannet jurist og hadde siden 1890 arbeidet for Stockholms Enskilda Bank. Han kom fra en familie som drev stort innenfor bank og industri, både i skandinavisk og europeisk målestokk. Det var et kjent trekk ved familien å tilstrebe en viss anonymitet utad. Marcus var på flere vis et unntak. Ettermælet omhandler i stor grad hans betydning for Sveriges økonomiske utvikling i første halvdel av det 20. århundre. Den synes å være ubestridt og sies å kunne forklare den tilsynelatende borgfred mellom landets regjeringer og det finansielle miljø som wallenbergene representerer.

Tross hans vidt spente virksomhet, hadde Hydro aldri en perifer plass i arbeidsdagen. Gjennom mange år pleide Marcus Wallenberg også et vennskapelig forhold til Sam Eyde. Sammen hadde de en gård, Kromviken ved Møsvatn i Telemark. Her kunne de trekke seg tilbake, ta noen dager ferie og gå på fuglejakt. Marcus Wallenberg trakk seg fra formannsvervet i november 1942. Han døde året etter. I Hydros jubileumsbok (1955) fremholder Kr. Anker Olsen at Marcus Wallenbergs betydning for Hydro kan beskrives kort og enkelt; ”Den er grunnleggende. Han er ikke bare en av de tre stiftere, og står selvfølgelig ved siden av Eyde og Birkeland i historiens lys”.

Norwegian bokmål

-Other actor
-Other actor
Norwegian bokmål
Occupation
-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish