Stål, Carl (1803 - 1884) [sv]

Stål, Carl (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:53
04/07/2020 00:34:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dfb94927-8011-4666-b022-7c755092054e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Stål, Carl
Swedish

First name
Carl
Swedish

Last name
Stål
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
07/11/1803
-Place reference
--Place
Death
05/01/1884

-Time
05/01/1884
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Underlöjtnant i Ingenjörskårens fortifikationsbrigad 1821, löjtnant 1829, kapten 1837, major 1839, överstelöjtnant 1849, överste 1858-1868.

Verksamhet: Verksam vid Karlberg, Marieberg, Krigsakademien mm.

Andra uppdrag: Ordförande i Slöjdskolans styrelse 1859-1868.

Lärarverksamhet: Lärare i byggnadskonstruktion vid artilleri-läroverket i Marieberg 1833, från 1836 även i befästningskonst med mera.Resor: Utlandsresa 1837-1838.

Egna skrifter: Utkast till lärobok i byggnadskonsten I-II, 1834.
M fl arbeten.

Verk ett urval:
Befästningsarbeten vid Karlsborg (de första där) 1822-1827, norr om Stockholm 1831 samt vid Slite 1839.
Verkstadsbyggnad Karl Gustafs stads gevärsfaktori.
Slöjdskolans byggnad 1862-1868.

Swedish

Reference
Nordisk familjebok.
Swedish

Primus
752

-Id
752
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077353

-Id
011034077353
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish