Rude & Hilfling [no]

Other languages: Rude & Hilfling (norwegian bokmål)

Fotograffirmaer (Norge) (Preus museum) [no]

Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 21:18:07
18/05/2024 01:56:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/df8907a8-8eea-43ed-85a3-10aa90960e35 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rude & Hilfling
Norwegian bokmål

History

Ernest Rude var sannsynligvis først bestyrer av farens filial i Storthingsgaden i Christiania. Han overtok den ca. 1907 sammen med Hilfling-Rasmussen, firmaet "Rude & Hilfling".

Da Hilfling-Rasmussen reiste til Trondhjem i 1910 overtok Rude firmaet alene.

I Nasjonalbibliotekets Resvoll-Holmsen-samling finnes forekomst av firmanavnet "Rude & Hilfling 1912" (ref også påskrift "Bera Baalsrud 10 mnd Født 14.11.1911. Til Thekla 11.11.1912")

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3835

-Id
3835
-System
FR
DigitaltMuseum
021166004627

-Id
021166004627
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål