warp-weighted loom

Other languages: oppstadgogn (norwegian bokmål), oppstadgogn (swedish), loimipainoiset kangaspuut (finnish), oppret vagtvæv (danish), vefstaður (icelandic), métier à poids (french), gewichtswebstuhl (german)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
Vävstol bestående av två bakåt lutade ståndare, vilka uppbära en tygbom. Varpöglorna, arrangerade på en snodd, eller utgående från ett vävt band (jfr begynnelseband), fästes vid tygbommen, varifrån varpen hänger vertikalt. Genom en skälkäpp i det naturliga skälet delas den i ett främre och ett bakre skikt. Varpen hålles sträckt med varptyngder, till vilka varpen knutits vart skikt för sig. Kontraskälet bildas genom att de bakre varptrådarna med hjälp av ett solvskaft dragas framåt. Inslaget s... Vävstol bestående av två bakåt lutade ståndare, vilka uppbära en tygbom. Varpöglorna, arrangerade på en snodd, eller utgående från ett vävt band (jfr begynnelseband), fästes vid tygbommen, varifrån varpen hänger vertikalt. Genom en skälkäpp i det naturliga skälet delas den i ett främre och ett bakre skikt. Varpen hålles sträckt med varptyngder, till vilka varpen knutits vart skikt för sig. Kontraskälet bildas genom att de bakre varptrådarna med hjälp av ett solvskaft dragas framåt. Inslaget slås till uppåt med ett vävsvärd. [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/03/2016 07:45:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/df710377-368d-4b6f-9030-d6b8c68c1265 | RDF/XML | JSON-LD
Label
warp-weighted loom
English

oppstadgogn
Norwegian bokmål

oppstadgogn
Swedish

loimipainoiset kangaspuut
Finnish

oppret vagtvæv
Danish

vefstaður
Icelandic

métier à poids
French

gewichtswebstuhl
German

Alternative label
uppstadgogn
Norwegian bokmål

tyngdvävstol
Swedish

kljávefur
Icelandic

Description
Vävstol bestående av två bakåt lutade ståndare, vilka uppbära en tygbom. Varpöglorna, arrangerade på en snodd, eller utgående från ett vävt band (jfr begynnelseband), fästes vid tygbommen, varifrån varpen hänger vertikalt. Genom en skälkäpp i det naturliga skälet delas den i ett främre och ett bakre skikt. Varpen hålles sträckt med varptyngder, till vilka varpen knutits vart skikt för sig. Kontraskälet bildas genom att de bakre varptrådarna med hjälp av ett solvskaft dragas framåt. Inslaget slås till uppåt med ett vävsvärd.
Swedish

Related concept
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic


German

English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish


Icelandic


German

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish