Supplementary benefits to workoriented measures Place holder

Tilleggstønader til arbeidsrettede tiltak (norwegian bokmål), Tilleggstønader til arbeidsretta tiltak (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:16
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/tilleggsstonader-til-arbeidsrettede-tiltak
Label
Supplementary benefits to workoriented measures
English

Tilleggstønader til arbeidsrettede tiltak
Norwegian bokmål

Tilleggstønader til arbeidsretta tiltak
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Income security
English

Note
Stønad som skal kompensere for bestemte utgifter i forbindelse med gjennomføring av arbeidsrettet tiltak.
Norwegian bokmål

Stønad som skal kompensere for bestemte utgifter i forbindelse med gjennomføring av arbeidsretta tiltak.
Norwegian nynorsk