Ålands Sjömansskola (Utbildningsinstitution) [sv]

Other languages: Ålands Sjömansskola (swedish)

Maritima organisationer verksamma på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Ålands sjömansskola, senare Sjöfartsgymnasiet på Åland, är en gymnasieskola med sjöfartsinriktning i Mariehamn. [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 21:07:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/df56aaba-c307-4519-9552-3c0da1c8adc4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ålands Sjömansskola
Swedish

Alternative name
Sjöfartsgymnasiet på Åland
Swedish

Description
Ålands sjömansskola, senare Sjöfartsgymnasiet på Åland, är en gymnasieskola med sjöfartsinriktning i Mariehamn.
Swedish

Establishment
-Time
1961
-Place reference
History

Ålands sjömansskola grundades 1961 som ett svar på ett växande behov av standardiserad sjöfartsutbildning för framförallt däcks- och maskinpersonal. På Åland startade år 1926 en kock- och stuertskola för att tillgodose ekonomipersonalens yrkesutbildning. Ansvaret för denna skola, som upprätthölls av Föreningen för sjömanshemmet i Mariehamn, övertogs 1961 av landskapet Åland, som en avdelning i den nyinrättade Sjömansskolan där man samlade utbildningar inom sjöfart. Sjömansskolan fick en egen byggnad på Neptunigatan i Mariehamn, där undervisningen fortfarande fortgår. Kockutbildningen överflyttades till Hotell- och restaurangskolan i egen byggnad, även under Ålands yrkesgymnasium.

Ålands sjömansskola ingick år 2011 som en del i Ålands Yrkesgymnasium. Från 2015 till 2019 ingick Sjöfartsgymnasiet i Ålands sjöfartsakademi och därigenom Högskolan på Åland. Från och med hösten 2019 blev sjöfartsprogrammen återigen en del av Ålands yrkesgymnasium. Sjöfartsgymnasiet ingår i Alandica Shipping Academy sedan 2020, där all sjöfartsutbildning på Åland ingår. Skolan tillhandahåller fyra olika program: Däcks- och maskinreparatör, fartygselektriker, vaktmaskinmästare och vaktstyrman.

Swedish

Activity
Gymnasieutbildning

-Type of activity (text)
Gymnasieutbildning
Swedish
-Other actor