Nyberg, Carl Richard (1858 - 1939) [sv]

Nyberg, Carl Richard (swedish)

Inventors in Sweden (National Museum of Science and Technology)

Description
Drömmar har länge varit drivkraften för många uppfinnare. En som kanske drömde mer än andra var var Carl Richard Nyberg, blåslampans uppfinnare och närmast besatt av drömmen att bygga det första fungerande flygplanet. [sv]
Life role
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
14/01/2019 13:27:15
24/08/2019 04:39:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/df46ba8b-1770-4290-b42d-4389b8c75ca2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nyberg, Carl Richard
Swedish

First name
Carl
Swedish

Middle name
Richard
Swedish

Last name
Nyberg
Swedish

Title
Uppfinnare

-Title
Uppfinnare
Swedish

Description
Drömmar har länge varit drivkraften för många uppfinnare. En som kanske drömde mer än andra var var Carl Richard Nyberg, blåslampans uppfinnare och närmast besatt av drömmen att bygga det första fungerande flygplanet.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
28.05.1858

-Time
28.05.1858
Death
25.03.1939

-Time
25.03.1939
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Mannen med den märkliga flygmaskinen heter Carl Richard Nyberg. Han föddes 1858 och uppfann 1882 blåslampan, med vilken han lyckades skapa sig en förmögenhet. På ett fotografi taget 1902, vid hans hem på Täcka udden på Lidingö utanför Stockholm sitter han i det. Detta är året innan bröderna Wrights första flygning. Mänskligheten har ännu inte lärt sig att flyga med motordrivna flygplan.

Redan 1878 konstruerade Carl Richard Nyberg en helikopterliknande flygmaskin som han inte fick upp i luften någon längre tid. Flygmaskinsproblemet, som han kallade det, blev sedan hans allt överskuggande dröm att lösa. Han gick mycket grundligt till väga och anlitade två framstående experter för mätningar innan han byggde den maskin, ”Flugan”, med vilken han drömde om att bli den förste flygplanspiloten. Till skillnad från bröderna Wright använde sig Carl Richard Nyberg av en ångmaskin för att driva flygmaskinen. Ångmaskinen hade han specialkonstruerat för att vara så lätt som möjligt. Just vikten var det kanske största problemet för dem som försökt bygga ett flygplan med ångmaskin före Carl Richard Nyberg. ”Flugan” var så lätt att den till och med hade en vikt per hästkraft som var mindre än den var på bröderna Wrights flygplan, men det hjälpte inte. På grund av ångmaskinen hade ”Flugan” ändå en för svag maskinkraft. Den kunde lyfta sig själv, men inte en medföljande pilot. Det blev inte Carl Richard Nyberg som vann kapplöpningen om att erövra luften.

Carl Richard Nyberg kom aldrig upp i luften utan avslutade sina försök 1909. Han avled i sitt hem på Täcka udden 1939. Där står än idag en hangar han byggde i samband med sina flygförsök. I Tekniska museets samlingar finns också resterna av ”Flugan”, som vittnar om en teknisk kapplöpning vars resultat blev att vi idag faktiskt kan flyga.

Text: Peter Du Rietz

Swedish

-Text
Isakson, Börje & Johansson, George (1993). Svenska snilleblixtar. [1]. Stockholm: Natur och kultur
Swedish
-Text
Söderlind, Eva (1989). Flyg-Nyberg: industriman och uppfinnarsnille i Sundbyberg. Sundbyberg: Sundbybergs kommun
Swedish
Alternative id
DigitaltMuseum: 021036796840

-Id
021036796840
-System
DigitaltMuseum