2520 TELNÆS (Poståpneri) [no]

Other languages: 2520 TELNÆS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:36:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/df04bc82-d6f1-4c50-9f4a-5badc04ee4e3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2520 TELNÆS
Norwegian bokmål

Alternative name
TELNÆS
Norwegian bokmål

Establishment
18/08/1885 Tynset (Kommune) [no], , ,

-Time
18/08/1885
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/08/1989

-Time
31/08/1989
Code
2520
Type
Norwegian bokmål

History

TELNÆS poståpneri, ved jernbanestasjonen, i Tønset herred, Nordre Østerdalen fogderi, Hedemarken amt, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl. res. av den 22.12.1884, 13.7.1885, og 18.8.1885, med virksomhet fra 1.10.1885. Sirk. 21, 22.9.1885.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar posteksp. Sirk. 29, 10.12.1885.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 ble navnet skrevet TELNES.

Fra fortegnelsen 1891 endret til TELNESET.

Poståpneriet ble fra 1.10.1918 lagt under Tønset postkontor (Tynset fra 1.1.1919). Sirk. 47, 26.9.1918.

Fra 1.8.1972 lagt under Elverum postområde. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

2520 TELNESET postkontor C ble lagt ned fra 1.9.1989. Ny postadresse: TELNESET, 2500 TYNSET. Sirk. 28, 24.8.1989.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(2520)
Poståpnere/styrere:
Stasj.mester Ole Ler 1.10.1885.
Jernbaneinsp. Olaf Iversen Næsset 9.2.1888.
Stasj.eksp. S. Tronstad 1.11.1894.
Stasj.eksp. P. Aaseng ca 1897.
Stasj.eksp. Esten Aaseng kst. 1900.
Stasj.eksp. Ole A. Kolstad 19.11.1901 (f. 1878).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.12.1938.
Magnus Aas midlertidig fra 2.6.1958, kst. 1.9.1958, fast 1.7.1960 (f. 1907).
Vikarer fra 1.2.1977, til 1.12.1978.
Einy Helene Kolstad 1.12.1978 (f. 1953).

De første kjente årlige poståpnerlønninger var i 1885 kr 96,-, 1895 kr 150,-, i 1912 kr 200,-, i 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 18/08/1885 31/08/1989

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
18/08/1885 31/08/1989
--Earliest time
18/08/1885
--Latest time
31/08/1989
DigitaltMuseum
021166440794

-Id
021166440794
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål