cross sticks

Other languages: skillstikker (norwegian bokmål), skälspröt (swedish), tiuhtavarvat (finnish), skelkæppe (danish), skilsköft (icelandic), baugettes d'envergeure (french), kreuzstäbe (german)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
Två tunna spjälor trädda genom varpskälet. De bevaras under hela vävningen. För att hålla varptrådarna i dess rätta ordningsföljd. Jfr Varpskäl. [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
14/06/2016 10:18:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dee5e828-322c-44ea-9d3a-9d3ea478df97 | RDF/XML | JSON-LD
Label
cross sticks
English

skillstikker
Norwegian bokmål

skälspröt
Swedish

tiuhtavarvat
Finnish

skelkæppe
Danish

skilsköft
Icelandic

baugettes d'envergeure
French

kreuzstäbe
German

Alternative label
laze rods
English

skälstickor
Swedish

lesestöcke
German

lease rods
English

Description
Två tunna spjälor trädda genom varpskälet. De bevaras under hela vävningen. För att hålla varptrådarna i dess rätta ordningsföljd. Jfr Varpskäl.
Swedish

Related concept
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish


Icelandic

French

German

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish