Dahlander, Magnus (1862 - 1951) [sv]

Dahlander, Magnus (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:20
22/02/2020 00:21:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ded34ec4-2a50-4099-b26c-ba1fe32893dd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dahlander, Magnus
Swedish

First name
Magnus
Swedish

Last name
Dahlander
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
02.08.1862 Säter

-Time
02.08.1862
-Place reference
Säter
--Place (text)
Säter
Swedish
Death
08.05.1951

-Time
08.05.1951
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Örebro 1883.
KTH 1883-1884, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Det Tekniske Selskabs Skole och Kunstakademiet i Köpenhamn samt hos Nyrop 1884-1886.
Extra elev vid KTH 1886-1888, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Verksam i USA 1888-1896, kontorschef hos P J Lauritsen i New York, egen verksamhet i Brooklyn 1890-1896.
Ritare vid Stockholmsutställningen 1896-1897, hos Ludvig Peterson 1897-1898, praktiserande arkitekt i Örebro 1898-1914, i Säter från 1917.
Stadsarkitekt i Örebro 1899-1914.
Arkitekt i arméns kasernbyggnadsnämnden 1914-1917.
Länsarkitekt i Kopparbergs län 1920-1934, Västmanlands län 1922-1934, Gävleborgs län 1923-1933.
Arkitekt för industriutställningen i Örebro 1901-1911.

Andra uppdrag: Stiftare och generalsekreterare i American Society of Swedish Engineers 1889-1891, ordförande 1891.
Stiftare och ordförande i Svenska artisktklubben i New York 1892-1896.
Ledamot i styrelsen för Svenska emigrant- och hjälpföreningen i New York.
Stiftare och vice ordförande i Örebro ingenjörsklubb 1898-1907.
Ledamot för Svenska kakelfabriken 1901-1904.
Organisatör för Säters 300 års jubileum 1920.

Tävlingar: Kullens fyr 1898, 1:a pris.
Sparbanken i Lund 1897 tillsammans med Fredrik Sundbärg och Gustaf Lindberg 1897, 2:a pris.

Medlemskap: STF 1883-1930, Svenska Teknologföreningen.
KK från 1897, Konstnärsklubben, ordförande 1915-1918.
Sveriges konstnärsförening 1914, ordförande 1915-1917.
Örebro läns fornminnesförening 1903-1910.
Föreningen för Örebro läns museum 1906-1910, sekreterare och verkställande direktör 1911-1915.
Styrelseledamot i Örebro läns slöjdförening 1905-1914.
Säters hembygdsmuseum 1918, ordförande från 1919.
Dalarnas hembygdsförenings nämnd från 1919.

Egna skrifter: Fars saga, självbiografi.
44 artiklar under Örebrotiden.
Meddelanden från Örebro läns fornminnesförening, Några anteckningar om äldre träbyggnadskonst i Örebro län 1905.
Örebro slotts byggnadshistoria (tillsammans med Th Nordström) 1908.
Sverige- Geografisk topografisk, statistisk beskrivning, Örebro 1915.
Byn, dess vara eller icke vara 1922.
Artiklar i Teknisk tidskrift, 1899-1914.
Artiklar i Örebro Dagblad, Tillbakablick på byggnadsutvecklingen i Örebro 1914.

Verk ett urval:
St Marys k:a, bostads- och affärshus, Brooklyn, villor invid New York.
Kullens fyr 1900.
Karolinska läroverket, Örebro 1900 (se H8D 1900:101).
TES Örebro (med L Peterson och T Stenberg) 1901.
Risbergska flickskolan Örebro 1904 (se H8D 1904:776).
Epidemisjukhuset Örebro 1903-1914.
Lungklinik Adolfsberg 1912.
Post- och telehus, Örebro 13 (se H8D 1913:199).
Kontor för elverket, Örebro.
Bostadshus Oskarsparken, Järntorget; Faktorig; Drottningg; Skolg - Grev Roseng.
Lundmarkska villan vid Manillag 1902.
Egnahemskolonier i Rynninge, Älmby, Resta och Rosta.
Sinnesslöanstalten (Kristinahemmet) Askersund 1905.
Sjukstuga och fattiggård i Askersund 1902.
Garphytte sanatorium 1912 (se H8D 1913:699).
Sjukstuga i Nora.
Skolhus, bostadshus med bank i Kumla.
Vagn och maskinfabrik i Falun 1900.
Lantmäterikontor i Falun 1929.
Kaserner i Växjö, Eksjö, Strängnäs, Linköping och Kristianstad 1919-1923.
Kommunalhus i Grangärde ca 1920.
Stadsplaner för Säter 1924, Avesta 1935.
Amsbergs kapell, restaurering 1925 (se H8D 1925:69).
Närke, Längbro kyrka, 1900–1901.
Närke, Hackvads kyrka, 1910. Äldre delar.
Dalarna, Vansbro kyrka, Järna sn, 1935.
Dalarna, Malungsfors kapell, Malungs sn, 1935.
Restaurering av Glanshammars, Edsbergs och Karlskoga kyrkor.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 260.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 36.
Svenskt biografiskt lexikon.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Svensk uppslagsbok.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
H8D 1912:751, 1922:703.
Clason, A: Magnus Dahlander stadsarkitekt. uo, uå.
Clason, A: Stadens ansikten. uo, 1973.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Uppsats av Bengt Svensson i Örebro läns hembygdsförbunds årsbok Från bergslag och bondebygd 1974.
Arkivförteckning i Arkitekturmuseets arkiv (Magnus Dahlanders arkiv).
Swedish

Primus
581

-Id
581
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076032

-Id
011034076032
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish