Bergh, P. J. (1842 - 1898) [sv]

Bergh, P. J. (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Description
P. J. Bergh (1842-1898) var verksam i Linköping från 1868 till sin död 1898. Han var också verksam i Arboga, där han fanns 1864. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
28/10/2020 14:18:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/deafaedc-bcb3-4e6e-af05-c18379eec91f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bergh, P. J.
Swedish

First name
Peter
Swedish

Middle name
Jonasson
Swedish

Last name
Bergh
Swedish

Alternative name
Berg, Peter
Swedish

Jonasson Bergh, Peter
Swedish

Description
P. J. Bergh (1842-1898) var verksam i Linköping från 1868 till sin död 1898. Han var också verksam i Arboga, där han fanns 1864.
Swedish

Birth
25/10/1842 , , Söraby församling, Kronobergs län [sv]

-Time
25/10/1842
-Place reference
, , Söraby församling, Kronobergs län [sv]
--Place (text)
Söraby församling, Kronobergs län
Swedish
Death
23/06/1898 , , Linköping, Östergötlands län [sv]

-Time
23/06/1898
-Place reference
, , Linköping, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Linköping, Östergötlands län
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

P. J. Bergh (1842-1898) var verksam i Linköping från 1868 till sin död 1898. Hans rörelse får anses ha startat i staden genom den annons han införde den 18 april i Östgöta Correspondenten, som lät meddela att han öppnat ateljé i 'Gamla Lancastergården vid Nygatan'. Ateljén hade före Bergh drivits av fotografen Gustaf Anderzon.

År 1881 flyttade Bergh över sin fotograferingsverksamhet till Grand hotell, där han fortsatte rörelsen till omkring 1895. Under sina sista år i livet drev Bergh ateljé på Borgmästaregatan 3, en adress som kom att ärvas av en rad linköpingsfotografer.

P. J.Bergh har förutom porträtt lämnat efter sig en mångfald topografiska motiv. I stadens tidningar erbjöd han ex försäljning av 'fotografier öfver Linköping', likväl som han erbjöd sig att fotografera 'landtgårdar' på beställning. Berghs ateljé på Borgmästaregatan 3 övertogs hösten 1901 av Anna Sofia Nilsson (1864-1951).

P. J. Bergh var också verksam i Arboga, där han fanns 1864.

Swedish

-Other actor
Occupation
Photographer , Fanns i Arboga 1864 [sv], Arboga, Arboga kommun, Västmanlands län, Västmanland [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Place reference
, Fanns i Arboga 1864 [sv], Arboga, Arboga kommun, Västmanlands län, Västmanland [sv]
--Specified
Fanns i Arboga 1864
Swedish

--Place (text)
Arboga, Arboga kommun, Västmanlands län, Västmanland
Swedish
Photographer 18/04/1867 1868 , , Trädgårdsgatan 25, Norrköping, Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
18/04/1867 1868

--Earliest time
18/04/1867
--Latest time
1868
-Place reference
, , Trädgårdsgatan 25, Norrköping, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Trädgårdsgatan 25, Norrköping, Östergötlands län
Swedish
Photographer 1868 1881 , , Nygatan 18, Linköpings stad, Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
1868 1881

--Earliest time
1868
--Latest time
1881
-Place reference
, , Nygatan 18, Linköpings stad, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Nygatan 18, Linköpings stad, Östergötlands län
Swedish
Photographer 1881 1898 , , Badhusgatan 10, Linköpings stad, Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
1881 1898

--Earliest time
1881
--Latest time
1898
-Place reference
, , Badhusgatan 10, Linköpings stad, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Badhusgatan 10, Linköpings stad, Östergötlands län
Swedish
Residence
, , Växjö kommun, Kronobergs län, Småland [sv] 1862
ca 1862 -

-Place reference
, , Växjö kommun, Kronobergs län, Småland [sv]

--Place (text)
Växjö kommun, Kronobergs län, Småland
Swedish
-Timespan
1862

--Earliest time
1862
-Dating comment
ca 1862 -
Swedish
, , Arboga, Arboga kommun, Västmanlands län, Västmanland [sv] 1865 1867
Fanns i Arboga 1864

-Place reference
, , Arboga, Arboga kommun, Västmanlands län, Västmanland [sv]

--Place (text)
Arboga, Arboga kommun, Västmanlands län, Västmanland
Swedish
-Timespan
1865 1867

--Earliest time
1865
--Latest time
1867
-Dating comment
Fanns i Arboga 1864
Swedish
Has works/objects at
-Organization/collection
Enskilda arkiv (1868 - 1898)
Museets samling av P J Berghs fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
http://www.ostergotlandsmuseum.se

-Organization/collection
-Set
Enskilda arkiv (1868 - 1898)
Museets samling av P J Berghs fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
http://www.ostergotlandsmuseum.se
--Description
Enskilda arkiv (1868 - 1898)
Museets samling av P J Berghs fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
Swedish

Replaces
Jonasson Bergh, Peter (1842 - ) - Arkiverad
Swedish

Reference
Förteckning över Sveriges fotografer
Swedish

Kyrkoarkiv över Linköping / Östgöta Correspondenten
Swedish

Sveriges befolkning 1890
Swedish

NFR
5033

-Id
5033
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035591657

-Id
021035591657
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Nygatan 18 har i senare tid numrerats om till Nygatan 48. Enligt Bernhard Johanssons fotografregister: Arboga daterade foton från 1864, 1865, Linköping utan angiven adress daterade foton från omkr. 1880, 1890, Grand Hotell foton från omkr. 1880, 1890.
Swedish

Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish