Guangxu-kejsaren (1871 - 1908) [sv]

Guangxu-kejsaren (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Guangxu-kejsaren, egentligt namn Zaitian (載湉), var den nionde kejsaren av Qing-dynastin i Kina. 1898 startade han det som kallas hundradagarsreformen (Hundred Days' Reform), där han genom lagförändringar försökte modernisera säkerhetstjänsten, effektivisera regeringen och uppmuntra nya industrier. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:39:39
25/06/2022 05:22:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/de8a4827-1242-4d4c-a08c-12a1088be55d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Guangxu-kejsaren
Swedish

Alternative name
Zaitian, Hsii, Tsai-tien, Aisin-Gioro, Dzai-Tiyan, Kuang-hsu
Swedish

Title
kejsare

-Title
kejsare
Swedish
Description
Guangxu-kejsaren, egentligt namn Zaitian (載湉), var den nionde kejsaren av Qing-dynastin i Kina. 1898 startade han det som kallas hundradagarsreformen (Hundred Days' Reform), där han genom lagförändringar försökte modernisera säkerhetstjänsten, effektivisera regeringen och uppmuntra nya industrier.
Swedish

Wikipedia

Birth
14/08/1871

-Time
14/08/1871
Death
14/11/1908

-Time
14/11/1908
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Biography

Guangxu-kejsaren, egentligt namn Zaitian (載湉), var den nionde kejsaren av Qing-dynastin i Kina. 1898 startade han det som kallas hundradagarsreformen (Hundred Days' Reform), där han genom lagförändringar försökte modernisera säkerhetstjänsten, effektivisera regeringen och uppmuntra nya industrier. Reformerna rörde områden såsom skolan, militären och byråkratin. Reformerna ogillades av konservativa, och kejsaren fängslades, vilket ledde till att änkekejsarinnan Cixi återtog kontrollen. (wikipedia, 2013-04-03).

Swedish

Carlotta-SMVK
2113215

-Id
2113215
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461322
-Id
021037461322
-System
DigitaltMuseum