Sjöberg, Gustaf (1837 - 1897) [sv]

Other languages: Sjöberg, Gustaf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/10/2022 16:43:49
02/03/2024 00:18:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/de761ddb-0a03-48f9-a5b3-2477f0321314 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sjöberg, Gustaf
Swedish

First name
Gustaf
Swedish

Last name
Sjöberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
14/07/1837 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
14/07/1837
-Place reference
--Place
Death
02/02/1897 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
02/02/1897
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: FrKA 1857-1863 och 1866-1867, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Egen verksamhet i Stockholm.Resor: England, Frankrike och Tyskland.

Verk ett urval:
Blasieholmskyrkan i Stockholm 1864 (riven 1964).
Immanuelskyrkan, Tulegatan 3, Stockholm 1880-1886 (riven 1977).
Högre lärarinneseminarium, Riddargatan 5, Stockholm 1870-1872.
Johannes församlingshus, Kammakargatan 12, Stockholm 1884-1886.
Bostadshus i Stockholm: Bryggargatan 14 - Vasagatan 36, 1864; Cederschöldska villan, Karlavägen 33, 1877 (riven redan 1885 för att ge plats för Adelsköldska villan); Svartensgatan 3, 1880 (med kyrksal); Jakobsbergsgatan 33, 1884; Tulegatan 1 - Tegnérgatan 4, 1884-1885; Johannesplan 3, 1885; Malmskillnadsgatan 49 A och B, 1885 samt Döbelnsgatan 13, 1886.
Kyrkobyggnad (Missionsförsamlingen), Linnégatan 15-17, Kungsgatan 16, Uppsala 1872-.
Själanderska flickskolan, Rådhusesplanaden, Gävle, 1877.
Lärarinneseminarium i Härnösand och Gävle.
Corps de logis Lagmansö, Södermanland, och Esplunda, Närke.
Mössebergs kuranstalt (före branden).
Dalarna, Yttermalungs kyrka, Malungs sn 1889–1890. Ombyggd.

Swedish

Reference
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 149.
Hafström, August: De bildande konsternas utöfvare i Sverige 1600-1884. Stockholm, 1884.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840 - 1940. Stockholm, 1945.
Karlström, Ture: Gävle stadsbild. Bebyggelsehistoria och samhällsutveckling till 1900-talets början. Gävle, 1974.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Swedish

Primus
704

-Id
704
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077286

-Id
011034077286
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish