Friberg, Nils G:son (1893 - 1955) [sv]

Friberg, Nils G:son (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/10/2022 16:43:19
30/09/2023 00:15:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/de396552-bd4f-4b8b-ae34-e2e7e0642a64 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Friberg, Nils G:son
Swedish

First name
Nils G:son
Swedish

Last name
Friberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
14/11/1893 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
14/11/1893
-Place reference
--Place
Death
1955

-Time
1955
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: KTH 1912-1916, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1917-1919, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Ivar Callmander 1916-1917, Ragnar Östberg 1918-1920 och 1924-1935, vid Stockholms stadshusnämnd 1920-1924.
Egen verksamhet från 1935, samarbete med Ernst Hawerman i flera arbeten (Friberg-Hawerman).

Andra uppdrag: Ledamot i kyrkofullmäktige på Lidingö från 1935.Resor: Danmark 1920.
Frankrike, Belgien och England 1923.
Tyskland 1932.

Medlemskap: STF 1918-1935, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Byggmästaren 1944, Kv Katoden 3, Brännkyrka; Kv Barkskeppet 1, Brännkyrka (tillsammans med E Hawerman); ibid år 1947, IVA:s försöksstation, Stockholm (tillsammans med E Hawerman).

Verk ett urval:
Ombyggnad för telegrafstyrelsen av fondhuset vid Brunkebergstorg, Stockholm 1923 (tillsammans med A W Wetterquist).
Nybyggnad för telegrafstyrelsen vid Beridarebansg, Stockholm 1932.
Telegraf och telefonstation , Ljusdal 1934.
Hyreshus St Eriksg 1- N Mälarstrand 82, Stockholm 1924-1925.
Monumentet, ungkarlshotell, Östgötag 56-60, Stockholm 1946-1947.
Nils-Johanhuset, Krukmakarg 15-23, Stockholm 1942.
Tillbyggnad av Patentverket, Valhallav 136, Stockholm 1946-1947.
Flera ny-, om- och tillbyggnader tillsammans med E Hawerman, bla Värmlands nation (Söderbomska huset) 1955-1956.
Villor.
Sportstugor.
Kv Klerken 4 i Malmö 1949, tillsammans med Ernst Hawerman.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 992 och 1445.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 66.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Stockholms stads byggnadskontor (utgivare): Malmarna, del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Stockholms stadsmuseum (utgivare): Södermalm. Södra Maria del av Högalid. Byggnadsinventering. Stockholm, 1974.
Samling i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
251

-Id
251
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076281

-Id
011034076281
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish