Hansen, Mathias (1823 - 1905) [no]

Hansen, Mathias (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:39
15/02/2020 02:34:37
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/de333675-631c-48c0-9665-c9f2d601efb1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hansen, Mathias
Norwegian bokmål

First name
Mathias
Norwegian bokmål

Last name
Hansen
Norwegian bokmål

Alternative name
Hanssen, Mathias
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1823

-Time
1823
Death
1905

-Time
1905
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 23.02.1823 - død 1905.
Født i Moss. Daguerreotypist M. Hansen averterte 4.2.1853 i "Gjengangeren" i Horten. I 1856 var han blitt fotograf, og som sådan ledsaget han kronprins Carl (senere kong Carl XV) på hans reise i Norge i 1856. "Ill. Nyhedsblad" skriver følgende etter denne reisen: "Kronprindsen ledsagedes under sin Reise af en Photograph, Mathias Hansen, der medbragte transportable Aparater til Udøvelsen af sin Kunst, saaledes at han, hvor man kom, kunde tage Billeder snart af Folket i deres eiendommelige Dragt, snart af Byer og Landskaber. Som Photographier havde disse Billede naturligvis ikke alene det Fortrin, at de med Sandhed gjengive Tingen, men ogsaa at de kunne gjentages i et betydelig Antal Exemplarer...Paa samme Tid som de forskjellige Billeder, vi fra Prindsens Reise levere, skulle vidne om Photographiens mangehaande Anvendelse, ville vi have Publikums Opmærksomhed henledet paa Hr. Hansen, som en i sit Fag dyktig Mand. Han er norsk af Fødsel (fra Moss), var tidligere Malersvend, derpaa Daguerreotypist og lærte endelig den Kunst han nu med Flid dyrker, af en Professor i Kiel, og var den første Photograph, som nedsatte sig her i Byen (Christiania)". For sine ypperlige fotografier fra prinsens reise ble han 14.10.1859 utnevnt til Sveriges og Norges første Kongl. Hof-Photograph i Stockholm, og fotograferte etter den tid sannsynligvis mest der. En del av hans bilder finnes i Stockholms Stadsmuseum og en del hos den danske kongefamilien. Bildet tatt i Stavanger 19. juli 1856 er gjengitt som xylografi i Illustreret Nyhedsblad nr. 6 1857 og i Almuevennen nr. 8 1857. Dette er antagelig det første fotografi fra Stavanger.
Bilder i Stockholms stadsmuseum og kongehuset i Danmark. Universitetsbiblioteket i Trondheim og Riksarkivet (privatarkivet etter Paul Botten-Hansen) har også fotografier etter Mathias Hansen

Virkesteder:
1856: Oslo; Theatergaden 16
1857: Stockholm
1853: Horten

Norwegian bokmål

Same as (internal)
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotograer, 1980.
Erlandsen, Roger: Mathias Hansens Norgesbilde frå sommaren 1856, i Norsk Fotohistorisk Årbok 1985/86.
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989.
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992.
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986.
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet. 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1136

-Id
1136
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006283

-Id
021036006283
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål