Rosendahl, Ervine (Evy), f. Kobro (1870 - 1957) [no]

Rosendahl, Ervine (Evy), f. Kobro (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2019 15:36:58
25/06/2022 01:27:59
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/de04a237-efba-4adc-ab83-d46bb1d3f009 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rosendahl, Ervine (Evy), f. Kobro
Norwegian bokmål

First name
Ervine (Evy), f. Kobro
Norwegian bokmål

Last name
Rosendahl
Norwegian bokmål

Birth
1870

-Time
1870
Death
1957

-Time
1957
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Christiania 30.01.1870. Datter av Karl Mathias K. og Karen Sibylla Abel, gift 1895 med Fridtjof R. (1859-). Middelskole i Lillesand 1885, i fotograflære i Christiania 1888-89, opprettet i 1890 "Lillesands Fotografiske Atelier", antagelig byens første. Dette overlot hun, da hun giftet seg i 1895, til Nora Andersen som igjen solgte det til Marie Johnsen i 1897. Hun drev det til 1948, da det ble overtatt av Anders B. Andersen, som drev det under navnet "Fotohuset" til 1957, hvoretter det ble overlatt til broren Otto A., som fortsatte det til 1961.

Virkested:
1890-1895: Lillesand

Norwegian bokmål

-Other actor
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Hvoslef, Kjell lund: Sørlandets fag-fotografer og Sørlandske fotograflaug, 1988
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2390

-Id
2390
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008351

-Id
021036008351
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål