De la Gardie, Eva (1724 - 1786) [sv]

De la Gardie, Eva (swedish)

Inventors in Sweden (National Museum of Science and Technology)

Description
Eva de la Gardie was a pioneer in the use of potatoes in Sweden, including the invention of a method to produce alcohol using potatoes. For this achievement, she was the first woman to become a member of the Royal Swedish Academy of Sciences.
Life role
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
Last changed
12/02/2021 09:16:48
06/08/2022 06:24:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ddb6882a-fa38-4beb-b757-478269b18b54 | RDF/XML | JSON-LD
Name
De la Gardie, Eva
Swedish

First name
Eva
Swedish

Last name
De la Gardie
Swedish

Alternative name
Ekeblad, Eva
Swedish

Title
Uppfinnare

-Title
Uppfinnare
Swedish
Description
Eva de la Gardie was a pioneer in the use of potatoes in Sweden, including the invention of a method to produce alcohol using potatoes. For this achievement, she was the first woman to become a member of the Royal Swedish Academy of Sciences.
English

En av potatisens pionjärer i Sverige var Eva de la Gardie, som bland annat uppfann en metod att göra brännvin på potatis. För detta utsågs hon till den första kvinnliga medlemmen av Vetenskapsakademien.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
10/07/1724

-Time
10/07/1724
Death
15/05/1786

-Time
15/05/1786
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Biography

The potato was first introduced in Sweden during the 1700s – it was originally only appreciated for its flowers and medicinal properties before its value as a foodstuff was realised.

Countess Eva de la Gardie (married name Ekeblad) was a very intelligent woman with a keen interest in science. She also managed a large household with many people on the family’s estate in Västergötland.

Eva de la Gardie realised that potatoes had a wide range of uses – for example, in the production of powder, alcohol and starch. At that time, it was popular for both men and women to apply powder to their faces and their large wigs. With Eva de la Gardie’s new powder, they no longer had to use powder that contained arsenic.

In the 1700s, alcohol was produced using grains, such as wheat, barley and rye. By making it possible for alcohol to be made from potatoes, Eva de la Gardie ensured that this grain could instead be used for the baking of more bread. Her potato starch could also be used for sauces when cooking food.

On 3rd December 1748, aged just 24, Eva Ekeblad de la Gardie was the first woman to be elected to the Royal Swedish Academy of Sciences.

English

På 1700-talet kom potatisen till Sverige, först som blomma och medicin men senare även som livsmedel.

Grevinnan Eva de la Gardie, gift Ekeblad, var en mycket kunnig kvinna som var intresserad av vetenskap. Hon skötte också ett stort hem för många personer på familjens gods i Västergötland.

Eva de la Gardie kom på att potatis var användbart till mycket, till exempel till puder, brännvin och stärkelse. På den tiden pudrade kvinnor och män både sina ansikten och sina stora peruker. Med Eva de la Gardies nya puder slapp man det gamla som innehöll giftet arsenik.

På 1700-talet gjorde man brännvin av spannmål, det vill säga vete, korn och råg. Men det kunde man nu istället baka mer bröd av eftersom Eva de la Gardie uppfunnit ett sätt att göra brännvin av potatis. Hennes stärkelse var bra till såser när man lagade mat.

Den 3 december 1748 valdes Eva Ekeblad de la Gardie som första kvinna in i Vetenskapsakademien, 24 år gammal.

Swedish

DigitaltMuseum
021036791860
-Id
021036791860
-System
DigitaltMuseum