Alströmer, Oscar (1811 - 1888) [sv]

Alströmer, Oscar (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Carl Jonas Oscar Alströmer, född 31 oktober 1811 i Fuxerna, Älvsborgs län, död 10 augusti 1888 i Marstrand, Göteborgs och Bohus län, var en svensk politiker. Alströmer började läsa vid Uppsala universitet 1828 och kom därefter att göra karriär inom den statliga byråkratin. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:23:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dd9c1857-0ded-4ccd-9298-ea2b12347784 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Alströmer, Oscar
Swedish

First name
Oscar Jonas Carl
Swedish

Last name
Alströmer
Swedish

Title
landshövding

-Title
landshövding
Swedish
Description
Carl Jonas Oscar Alströmer, född 31 oktober 1811 i Fuxerna, Älvsborgs län, död 10 augusti 1888 i Marstrand, Göteborgs och Bohus län, var en svensk politiker. Alströmer började läsa vid Uppsala universitet 1828 och kom därefter att göra karriär inom den statliga byråkratin.
Swedish

Birth
31/10/1811

-Time
31/10/1811
Death
08/10/1888

-Time
08/10/1888
Biography

Carl Jonas Oscar Alströmer, född 31 oktober 1811 i Fuxerna, Älvsborgs län, död 10 augusti 1888 i Marstrand, Göteborgs och Bohus län, var en svensk politiker. Alströmer började läsa vid Uppsala universitet 1828 och kom därefter att göra karriär inom den statliga byråkratin. Han blev expeditionssekreterare vid Kunglig Majestäts kansli 1856, (tillförordnad sedan 1855) och landshövding i Hallands län 1860. Den senare posten behöll han, med ett kort avbrott, till 1876. Alströmer var konsultativt statsråd 1870-1878, var ordförande för Jernkontoret 1856-1859 och ordförande för Patriotiska sällskapet 1878-1883. Han representerade adelsståndet vid ståndsriksdagarna 1840/1841, 1844/1845, 1847/1848, 1850/1851, 1853/1854, 1862/1863 och 1865/1866. Han satt i tvåkammarriksdagens andra kammare 1867-1872 och tillhörde första kammaren 1872-1881. (wikipedia, 2013-03-11)

Swedish

Carlotta-SMVK
1024385

-Id
1024385
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460863
-Id
021037460863
-System
DigitaltMuseum