Lumholtz, Carl Sophus (1851 - 1922) [no]

Lumholtz, Carl Sophus (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/03/2018 08:56:25
01/04/2023 02:14:28
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/dd58596d-5a39-46bd-a3a1-a98741cceba2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lumholtz, Carl Sophus
Norwegian bokmål

First name
Carl Sophus
Norwegian bokmål

Last name
Lumholtz
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1851

-Time
1851
Death
1922

-Time
1922
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Fåberg, Gudbrandsdalen 23.04.1851, død i USA 05.05.1922. Sønn av Paul Nicolai L. og Inger Elise Grundseth. Ugift. Oppdagelsesreisende, zoolog, botaniker og etnograf, som fotograferte på alle sine reiser. Deler av hans negativsamling finnes på tidligere Etnografisk Museum, nå Kulturhistorisk museum, i Oslo. Preus museum har teknisk utstyr etter ham.
Omtrent 1/3 av Lumholtz kjente fotografier (ca 1500 negativer og positiver) finnes ved Kulturhistorisk museum i Oslo, resten (ca 3000 negativer og positiver) finnes ved the Archives and Special Collections, American Museum of Natural History, New York. Denne institusjonen finansierte en hel del av Lumholtz reiser i Mexico på 1890-tallet.

Virkested:
1880-1884: Australia (innsamling av vekster og dyr til UiOs museer på Tøyen, Oslo. Ingen kjente fotografier).
1890-1898 og 1905: Mexico (i hovedsak studier av Tarahumare og Huicholindianerne).
1909-1910: Sonoraørkenen i nordlige Mexico og Arizona.
1913 og 1914-1917: Borneo.
1914: India.

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Eek, Ann Christine: ""Lumholtz som fotograf"" i Arne Martin Klausen og Arve Sørum: Under tropenes himmel, Oslo 1993."
Upublisert materiale i Preus museum
Norsk fotografisk tidsskrift 80(1994) : 1, s. 36-37
Erlandsen, Roger; Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1850

-Id
1850
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007468

-Id
021036007468
-System
DigitaltMuseum
Carlotta-SMVK
1017363

-Id
1017363
-System
Carlotta-SMVK
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål