2965 VIKHAGEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 2965 VIKHAGEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dd12f271-2175-433f-9f8a-7b19c45e1fbd | RDF/XML | JSON-LD
Name
2965 VIKHAGEN
Norwegian bokmål

Alternative name
VIKHAGEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/10/1912
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/12/1976

-Time
31/12/1976
Code
2965
Type
Norwegian bokmål

History

VIKHAGEN poståpneri, i Vestre Slidre herred, Kristians amt, under Kristiania postkontor, i landpostbudruten Røn -- Vikhagen og Lomen -- Vikhagen, ble underholdt fra 1.10.1912. Sirk. 61, 28.9.1912.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Fagernes postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 2965 VIKHAGEN ble lagt ned fra 1.1.1977. Ny postadresse: 2967 LOMEN. Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2965)
Poståpnere:
Gårdbr. Ivar E. Hagen 1.10.1912 (f. 1873).
Ingerid E. Hagen 15.7.1925 (f. 1886).
Endre Hagen 1.10.1956 (f. 1914).

Årlig poståpnerlønn var i 1912 kr 100,-, i 1915 kr 150,- og fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1912 31/12/1976

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1912 31/12/1976
--Earliest time
01/10/1912
--Latest time
31/12/1976
DigitaltMuseum
021166440984

-Id
021166440984
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål