Neupert, Hermann Christian (1875 - 1941) [no]

Neupert, Hermann Christian (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:14
31/07/2021 04:26:07
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/dce0d29c-0a50-4801-8202-39581bd476c9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Neupert, Hermann Christian
Norwegian bokmål

First name
Hermann Christian
Norwegian bokmål

Last name
Neupert
Norwegian bokmål

Alternative name
Neubert, Hermann Christian
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1875

-Time
1875
Death
1941

-Time
1941
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i New York 28.06.1875, død 06.01.1941. Sønn av Holo Villers N. og Jenni Jonsson, ugift. Begynte i farens papirforretning i 1891. I begynnelsen av 1900-årene begynte han å fotografere landskapsbilder, men hadde ikke atelier, bare mørkerom i sin leilighet i Cort Adelersgt. 32. Han fotograferte for Norges Statsbaner, men leverte også bilder til "Mittet & Co." (han var svoger av Ingebrigt Mittet), som brukte dem til sin prospektkortproduksjon. De overtok (sannsynligvis i 1930-årene) hele hans negativsamling. Bortsett fra ca. 200 negativer som firmaet fremdeles har, ga de senere hele samlingen til Riksantikvaren, som deretter overlot endel til NTM og endel til NF.

Virkested:
1920 ca-1930 ca: Drøbak
1909 ca-1932 ca: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2101

-Id
2101
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007851

-Id
021036007851
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål