4635 NY-HELLESUND (Poståpneri) [no]

Other languages: 4635 NY-HELLESUND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:14:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dc754052-ad32-463a-85a1-f9c4b6ef27cc | RDF/XML | JSON-LD
Name
4635 NY-HELLESUND
Norwegian bokmål

Alternative name
NY-HELLESUND
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/09/1886
--Place
Termination
30/04/1979

-Time
30/04/1979
Code
4635
Type
Norwegian bokmål

History

NY-HELLESUND poståpneri, ved dampskipsanløpsstedet, i Søgne herred, Mandal fogderi, under Kristiansand N. postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.9.1886. Sirk. 20, 31.8.1886.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

4635 NY-HELLESUND postkontor C, under Kristiansand S. postkontor, ble lagt ned fra 1.5.1979. Ny postadresse: 4633 HØLLEN. Sirk. 9, 8.3.1979.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1887.

(4635)
Poståpnere/styrere:
Landh. N. E. Iversen 1.9.1886.
Landh. Rakel Bendine Ovesen 25.2.1902, fast 1.5.1902 (f. 1874).
Landh. Solveig Ovesen midlertidig fra 9.11.1938, fast 1.1.1939 (f. 1908).
Ella Bentsen midlertidig fra 1.12.1942, fast 1.1.1943 (f. 1913).

Poståpneren var ulønnet av Pv. i 1886. I 1889 var årlig lønn kr 120,-, i 1895 fortsatt kr 120,-, i 1910 kr 150,-, i 1912 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/09/1886 30/04/1979

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/09/1886 30/04/1979
--Earliest time
01/09/1886
--Latest time
30/04/1979
DigitaltMuseum
021166441661

-Id
021166441661
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål