AMALIA (1899 SEIF) [sv]

AMALIA (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Segelfartyg, galeas

Fartyget är K-märkt av Statens maritima museer. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
02/03/2016 13:31:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dc68ddf9-c434-409e-8c63-f95612447e8e | RDF/XML | JSON-LD
Name
AMALIA
Swedish

Description
Segelfartyg, galeas

Fartyget är K-märkt av Statens maritima museer.
Swedish

Technical description
Byggnadssätt: Jaktskrov med rund häck
Skrovmaterial: ek och furu
Tidigare riggtyp: Jaktrigg 1899-1916
Nuvarande riggtyp: Galeas sedan 1916
Tidigare maskintyp: Hjälpmaskin 1926 20 hkr Drott
Förbyggnader rep: Förlängd 10 fot 1916
Ursprunglig funktion: Fraktfartyg
Nuvarande funktion: Traditionsfartyg
Ursprunglig typ: Segelfartyg
Yrkesfart fr o m år: 1899
Yrkesfart t o m år: 1950
Swedish

Home port
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.

-Place reference
--Place
-Dating comment
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.
Swedish
-Place reference
--Place
-Dating comment
2014
Swedish
Identification
-Identifier
-Number
5777
Signal letters
SEIF
Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Code
SEIF
History

Amalia byggdes 1899 av J. Hagerman på Vikens varv på beställning av Christian Wennberg på Ven och riggades som jakt.

Hon seglade inledningsvis främst mellan Ven och fastlandet med tegel och jordbruksprodukter. 1916 förlängdes fartyget och riggades om till galeas, då utökades också seglationsområdet. Amalia motoriserades 1926 och gick i fraktfart fram till 1950-talet.

Dagens ägarfamilj har ägt fartyget sedan 1950-talet. Successivt har Amalia förbyggts och anpassats till nuvarande bruk som skolsegelfartyg.

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
18
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
5,85
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
2
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
15
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
37
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Measurement type
Swedish

-Value
2
Constructor
 

Launched
1899 , , Viken [sv] Vikens varv (Varv) [sv]

-Time
1899
-Place reference
, , Viken [sv]

--Place (text)
Viken
Swedish
Reference
SSoM sid 37, Segelfartygen Lever sid 22
Swedish

Skeppsregistret vid SMM
9

-Id
9
-System
Skeppsregistret vid SMM
DigitaltMuseum
021176009759
-Id
021176009759
-System
DigitaltMuseum