Transport services for disabled persons Place holder

Other languages: Tilrettelagt transport (norwegian bokmål), Tilrettelagd transport (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:00:42
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/tilrettelagt-transport
Label
Transport services for disabled persons
English

Tilrettelagt transport
Norwegian bokmål

Tilrettelagd transport
Norwegian nynorsk

Not used label
Drosjelappar
Norwegian nynorsk

Drosjelapper
Norwegian bokmål

Reiserett
Norwegian nynorsk

Reiserett
Norwegian bokmål

TT-brukar
Norwegian nynorsk

TT-bruker
Norwegian bokmål

TT-kort
Norwegian bokmål

TT-kort
Norwegian nynorsk

TT-ordning
Norwegian nynorsk

TT-ordning
Norwegian bokmål

TT-tjeneste
Norwegian nynorsk

TT-tjeneste
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Care services
English

English

Note
En tjeneste rettet mot funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport. Skal gi anledning til å ta del i aktiviteter i nærmiljøet. TT-ordninga skal bare benyttes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som blir dekket av folketrygden.
Norwegian bokmål

Ei teneste retta mot funksjonshemma som er avhengig av dør-til-dør-transport. Skal gje høve til å ta del i aktivitetar i nærmiljøet. TT-ordninga skal berre nyttast til lokale fritidsreiser, og ikkje til sjuketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som vert dekka av folketrygda.
Norwegian nynorsk