Scott-Hansen, Alf (1870 - 1936) [no]

Scott-Hansen, Alf (norwegian bokmål)

Personer Industrihistorie (Norsk Teknisk Museum) [no]

Life role
Dataset owner
Norsk Teknisk Museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
https://www.oclc.org/
Last changed
07/01/2021 11:00:31
03/06/2023 04:20:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dc16f8f4-0f95-442e-b088-d576d1bc40fd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Scott-Hansen, Alf
Norwegian bokmål

First name
Alf
Norwegian bokmål

Last name
Scott-Hansen
Norwegian bokmål

Birth
1870

-Time
1870
Death
1936

-Time
1936
Life role
-Life role

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Alf Scott-Hansen ble født i Skottland. Han var fetter av Sam Eyde på morssiden. Han ble uteksaminert fra den tekniske høgskolen i Dresden i 1903. Scott-Hansen var direktør i Hydro fra 1905-20. Seinere var han blant annet direktør i Statens Havnevesen. Han fortsatte å ha verv i Hydros styrende organer og i en rekke andre selskaper.

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Trond Aasland/NIA
Norwegian bokmål

Editorial note
Imported from VIAF 07/01/2021 10:58:04
English

Importert fra VIAF 07.01.2021 10:58:04
Norwegian bokmål

Importerad från VIAF 2021-01-07 10:58:04
Swedish