Floderus, Erik (1902 - 1955) [sv] Place holder

Floderus, Erik (swedish)

Arkeologer (Sverige) (Eksterne data) [no]

Description
Erik Floderus (1902-1955) var en arkeolog och konsthistoriker som arbetade med Sigtunaforskning och genomförde arkeologiska undersökningar på olika ställen i Sverige. [sv]
Contact information
Ulf Bodin, KulturIT: kulturnav@kulturit.no [sv]
Last changed
15/06/2020 08:32:20
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/dbd05664-30fd-4c2f-834d-866d2aae136a
Name
Floderus, Erik
Swedish

First name
Erik
Swedish

Last name
Floderus
Swedish

Description
Erik Floderus (1902-1955) var en arkeolog och konsthistoriker som arbetade med Sigtunaforskning och genomförde arkeologiska undersökningar på olika ställen i Sverige.
Swedish

Birth
06/06/1902 , , Göteborg [sv]

-Time
06/06/1902
-Place reference
, , Göteborg [sv]
--Place (text)
Göteborg
Swedish
Death
16/01/1955

-Time
16/01/1955
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Biography

Erik Floderus (1902-1955) föddes i Göteborg men tillbringade hela
sin uppväxttid i Västerås, och livet igenom kom han att känna sig som västeråsare.

Han tog studentexamen vid stadens läroverk. Han studerade främst konsthistoria och arkeologi i Berlin, Stockholm och Uppsala. Filosofie licentiat i Uppsala 1939. Han var verksam vid Riksantikvarieämbetet och arbetade med Sigtunaforskning och företog många arkeologiska undersökningar på olika platser i Sverige.

Han avled den 16 januari 1955.

Swedish

-Text
Arbman, H. 1955. Erik Floderus in Memoriam. Fornvännen 44-45.
Swedish