6488 MYKLEBOST (Poståpneri) [no]

Other languages: 6488 MYKLEBOST (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:39:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dbb903a0-261b-4028-b502-5675f9983b1b | RDF/XML | JSON-LD
Name
6488 MYKLEBOST
Norwegian bokmål

Alternative name
MYKLEBOST
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/07/1894
--Place
Termination
31/05/1996

-Time
31/05/1996
Code
6488
Type
Norwegian bokmål

History

MYKLEBOST poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Haram herred, Søndmør fogderi, under Aalesund postkontor, ble underholdt fra 1.7.1894. Sirk. 17, 12.7.1894.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til MYKLEBOST I HARAM. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.1.1965 lagt under Molde postkontor. Sirk. 1, 13.1.1965.

Navnet ble fra 1.11.1965 endret til MYKLEBOST PÅ HARØY. Sirk. 36, 7.10.1965.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973.

Navnet ble fra 1.10.1975 endret til bare MYKLEBOST. Sirk. 33, 2.9.1975, og Sirk. 36, 29.9.1975.

Underpostkontoret fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 6265 ble tildelt ved etablering av postnummerordningen fra 18.3.1968. Fra 1.6.1980 ble postnr endret til 6428. Sirk. 18, 19.5.1980.

Postkontoret 6428 MYKLEBOST ble lagt ned fra 1.6.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 9, 19.4.1996.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk MYKLEBOST nytt postnr 6488.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6295 / 6428 / 6488)
Poståpnere/styrere
Lars Johansen Myklebust 1.7.1894 (f.1872).
Nils A. Olsen Myklebust 1.6.1932.
Ida Marie Myklebust (Austnes) 1.10.1939 (f.1911).
Vikarer fra 1.3.1979.
Posteksp.D Åsrun Myklebust 1.2.1980 (f.1956).

Årlig poståpnerlønn:

1898 1908 1912 1913 1917
Kr 50 100 150 200 250

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1894 31/05/1996

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1894 31/05/1996
--Earliest time
01/07/1894
--Latest time
31/05/1996
DigitaltMuseum
021166442547

-Id
021166442547
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål