Adelsköld, Claes Adolf (1824 - 1907) [sv]

Other languages: Adelsköld, Claes Adolf (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Claes Adolf Adelsköld, född 7 september 1824 på Nolhaga vid Alingsås, död 1 oktober 1907 i Stockholm, var en svensk järnvägsbyggare, arkitekt, militär, riksdagsman, skriftställare, kompositör och målare. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:40:00
06/04/2024 05:20:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/db610111-2a85-4d8c-82df-ddf34407012d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Adelsköld, Claes Adolf
Swedish

First name
Claes
Swedish

Middle name
Adolf
Swedish

Last name
Adelsköld
Swedish

Title
Arkitekt

-Title
Arkitekt
Swedish
Major

-Title
Major
Swedish
Rikdsdagsman

-Title
Rikdsdagsman
Swedish
Description
Claes Adolf Adelsköld, född 7 september 1824 på Nolhaga vid Alingsås, död 1 oktober 1907 i Stockholm, var en svensk järnvägsbyggare, arkitekt, militär, riksdagsman, skriftställare, kompositör och målare.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
07/09/1824

-Time
07/09/1824
Death
01/10/1907

-Time
01/10/1907
Life role
-Life role

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Claes Adolf Adelsköld, född 7 september 1824 på Nolhaga vid Alingsås, död 1 oktober 1907 i Stockholm, var en svensk järnvägsbyggare, arkitekt, militär, riksdagsman, skriftställare, kompositör och målare.
Han var son till ryttmästaren Jean Anders Adelsköld och Sofia Ulrika Tham samt bror till Carl Gabriel Adelsköld. Adelsköld studerade vid Chalmerska slöjdskolan i Göteborg och tjänstgjorde samtidigt vid Göta artilleriregemente och blev 1844 underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente. Under 26 år var han verksam som järnvägsbyggare.
Åren 1875-93 var Adelsköld ledamot av riksdagens första kammare, först för Västerbottens läns valkrets och senare för Blekinge läns valkrets.
År 1867 köpte han Steninge slott (i nuvarande Sigtuna kommun). Där idkade han ett omfattande sällskapsliv tillsammans med gäster som prins Oscar (blivande Oscar II). Slottet sålde han 1873. I stället återförvärvade han 1876 familjeegendomen Nolhaga (Alingsås kommun), där han uppförde en slottsliknande byggnad. Han invaldes 1870 i Vetenskapsakademien, där han 1891 utsågs till preses (ordförande), och 1879 i Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. År 1887 flyttade han med familjen till Stockholm till den nyuppförda Adelsköldska villan i Villastaden på Östermalm.

Swedish

-Text
Claes A Adelsköld, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. B. Carlsson.), hämtad 2018-12-14
Swedish
Carlotta-SMVK
3976708

-Id
3976708
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021038011525
-Id
021038011525
-System
DigitaltMuseum