Grunnarbeider (332) [no]

Grunnarbeider (norwegian bokmål), Markplanering (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...metoder for graving, planering og fjerning av jord; bruk av spesielle hjelpemidler og utstyr; spesialpersonell og organisasjon; etc. Se også: Gruvedrift og stenbryting 316. Sprengstoff 389. Fremstilling av maskiner til jordforflytning 392. Maskiner til jordforflytning 406. Graveredskaper - ukjent bruk 412. Tyngdeforflytning gjennom menneskelig kraft 483. Vei- og jernbanebygging 499. Utbedring av vannveier 503. [no]
Last changed
16/08/2021 11:01:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/db16d446-99b0-4c00-9bf1-02122ab8a21d | RDF/XML | JSON-LD
Label
Grunnarbeider
Norwegian bokmål

Markplanering
Swedish

Description
...metoder for graving, planering og fjerning av jord; bruk av spesielle hjelpemidler og utstyr; spesialpersonell og organisasjon; etc. Se også: Gruvedrift og stenbryting 316. Sprengstoff 389. Fremstilling av maskiner til jordforflytning 392. Maskiner til jordforflytning 406. Graveredskaper - ukjent bruk 412. Tyngdeforflytning gjennom menneskelig kraft 483. Vei- og jernbanebygging 499. Utbedring av vannveier 503.
Norwegian bokmål

Metoder för schaktning, planering och jordtransport; Bruk av särskilda redskap och utrustning; Specialiserad arbetskraft och organisation;
Swedish

Code
332
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian