Abhay Charen De (1896 - 1977)

Other languages: Bhaktivedanta Swami, Abhaya Carana (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

06/04/2024 05:20:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/db0fe999-3ca8-4c66-94c9-faac9a15f69c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Abhay Charen De
English

Bhaktivedanta Swami, Abhaya Carana
Swedish

Other name
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada [sv] -

-Name
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Swedish
Abhay Charen De [sv] -

-Name
Abhay Charen De
Swedish
Srila Prabhupada [sv] -

-Name
Srila Prabhupada
Swedish
Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
01/09/1896

-Time
01/09/1896
Death
14/11/1977

-Time
14/11/1977
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

DigitaltMuseum
0210311541566
-Id
0210311541566
-System
DigitaltMuseum