Thorkelsen, Thorkel Jens (1867 - 1945) [no]

Thorkelsen, Thorkel Jens (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/10/2022 13:13:49
03/06/2023 01:34:57
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/daf105b3-0e97-409b-8469-0693a21ce22e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Thorkelsen, Thorkel Jens
Norwegian bokmål

First name
Thorkel Jens
Norwegian bokmål

Last name
Thorkelsen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1867

-Time
1867
Death
1945

-Time
1945
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Christiania 14.04.1867. Sønn av Rudolph Th. og Rosine Hallén, gift l9.9.1919 med fotografmester Dagmar Damgaard. Begynte i lære hos Thora Steinert i 1888, startet som fotograf i Pilestrædet 58, 19.6.1889, flyttet i 1893 til Stortingsplads 7 hvor han drev "Atelier Central". og til Ø. Slotsgd. 14 i 1905. Arbeidet meget som friluftsfotograf og hadde ett av de rikholdigste arkivene av gamle Christiania-bilder. I 1945 overtok hans hustru ledelsen av firmaet. Fra 1919 spesialiserte han seg mest på gamle bilder og var kjent som spesialist i reproduksjon og restaurering og for sin kolorering. Var elev av malerinnen Harriet Backer i 1895. Han var en av stifterne av Fotografernes Forening i 1894.

Virkested:
1899-1945: Oslo; Pilestrædet 58
1905: Oslo;Ø. Slotsgd. 14
1893: Oslo; Stortingspl. 7

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Norsk fotografisk tidsskrift 31(1942) : 5, s. 26 (75 år)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2831

-Id
2831
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009011

-Id
021036009011
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
CA4FB2B6-1965-4DAD-8B59-16D4D89BCDF2

-Id
CA4FB2B6-1965-4DAD-8B59-16D4D89BCDF2
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål