Thunæs, Jens Gullaksen (1842 - 1869) [no]

Thunæs, Jens Gullaksen (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:18
03/06/2023 01:35:07
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/dae0f45d-a6df-4ded-ba48-0e7b2729b603 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Thunæs, Jens Gullaksen
Norwegian bokmål

First name
Jens Gullaksen
Norwegian bokmål

Last name
Thunæs
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1842

-Time
1842
Death
1869

-Time
1869
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Haus 12.12.1842, død 20.08.1869. Sønn av gårdbruker Gullak Wikingsen T., gift 7.6.1868 med Anne Malene Holm (28.12.1830-), datter av maler Fredrik Ludvig H. Fotograferte bare noen få år, averterte i 1865 både med Thunæs og "Thunæs & Andersen", i 1866 bare Thunæs.

Virkested:
1865-1869: Bergen

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2850

-Id
2850
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009034

-Id
021036009034
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål