Thunæs, Jens Gullaksen (1842 - 1869) [no]

Thunæs, Jens Gullaksen (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:18
23/10/2021 03:06:34
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/dae0f45d-a6df-4ded-ba48-0e7b2729b603 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Thunæs, Jens Gullaksen
Norwegian bokmål

First name
Jens Gullaksen
Norwegian bokmål

Last name
Thunæs
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1842

-Time
1842
Death
1869

-Time
1869
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Haus 12.12.1842, død 20.08.1869. Sønn av gårdbruker Gullak Wikingsen T., gift 7.6.1868 med Anne Malene Holm (28.12.1830-), datter av maler Fredrik Ludvig H. Fotograferte bare noen få år, averterte i 1865 både med Thunæs og "Thunæs & Andersen", i 1866 bare Thunæs.

Virkested:
1865-1869: Bergen

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2850

-Id
2850
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009034

-Id
021036009034
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål