Andersson, August (1868 - 1952) [sv]

Other languages: Andersson, August (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
August Andersson, född 24 oktober1868, Stora Tuna, Västerås stift, död 1952 (?), missionär och pastor i Kunama, Eritrea 1898-1915. Anställd hos Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:34:44
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dacfb3bf-3f21-4268-8a2f-f081058d7290 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersson, August
Swedish

First name
August
Swedish

Last name
Andersson
Swedish

Title
missionär

-Title
missionär
Swedish
Description
August Andersson, född 24 oktober1868, Stora Tuna, Västerås stift, död 1952 (?), missionär och pastor i Kunama, Eritrea 1898-1915. Anställd hos Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.
Swedish

Birth
24/10/1868

-Time
24/10/1868
Death
1952

-Time
1952
Biography

August Andersson, född 24 oktober1868, Stora Tuna, Västerås stift, död 1952 (?), missionär och pastor i Kunama, Eritrea 1898-1915. Anställd hos Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Efter studier vid Johannelund åkte han till Kulluko som missionär 1898. Ausa Konoma 1907. Hem till Sverige 1915-1920. Åter till Ausa Konoma 1920, distriktssektreterare i Sverige från 1921. (Biografisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap, 1934) Son till Anders Hansson och Sara Andersdotter. Gift första gången med Lydia Thorsell (dog 1902), andra gången med Octavia Lindström (dog 1909), far till A. Natan Anderling, och gift tredje gången 1926 med Sigrid Pettersson. Gjort saml. från Östafrika, inv. 1906.29. (Etnografiska museet, Stockholm) och 1942.06 (Världskulturmuseet).

Swedish

Carlotta-SMVK
1024626

-Id
1024626
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460881
-Id
021037460881
-System
DigitaltMuseum