Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/04/2015 08:45:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dab13036-525f-4ac2-8d8a-0ef3789aac16 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gustafsson, Tord
Swedish

First name
Tord
Swedish

Last name
Gustafsson
Swedish

Birth
1949

-Time
1949
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Konstruktör och verksam vid APP Armerade Plastprodukter AB i Luleå.
Ritat Sweline 36 samt medverkat vid tillkomsten av motorbåten NÀDURRA 732 ritad av Alf Ölund, som material- och verktygskunnig.

Sweline 36 (1986?) Segelbåt. Antal tillverkade: ? Tillv i Luleå av APP i Luleå.

Swedish

DigitaltMuseum
021036011796
-Id
021036011796
-System
DigitaltMuseum