Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/04/2015 08:45:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dab13036-525f-4ac2-8d8a-0ef3789aac16 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gustafsson, Tord
Swedish

First name
Tord
Swedish

Last name
Gustafsson
Swedish

Birth
1949

-Time
1949
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Biography

Konstruktör och verksam vid APP Armerade Plastprodukter AB i Luleå.
Ritat Sweline 36 samt medverkat vid tillkomsten av motorbåten NÀDURRA 732 ritad av Alf Ölund, som material- och verktygskunnig.

Sweline 36 (1986?) Segelbåt. Antal tillverkade: ? Tillv i Luleå av APP i Luleå.

Swedish

DigitaltMuseum
021036011796
-Id
021036011796
-System
DigitaltMuseum