Gleerup, Jørgen G. (1830 - ) [no]

Gleerup, Jørgen G. (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:32
25/06/2022 01:45:56
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/da831303-f77f-45ff-b78d-ac3ca38bdd9e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gleerup, Jørgen G.
Norwegian bokmål

First name
Jørgen G.
Norwegian bokmål

Last name
Gleerup
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1830

-Time
1830
Death
 

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Danmark. Sønn av gårdbruker og vertshusholder Erik Mikkelsen G. og Karen Andersdatter. Var først tjener, ble så i 1856/57 eier av Grenaa Gjestgivergaard. Fra 1860 var han omreisende skuespiller i Norge (spilte i løpet av en vinter i Trondheim ca. 40 større og mindre roller). På grunn av tiltagende døvhet begynte han i 1861 å lære fotografering hos sin landsmann L. Balle i Sarpsborg, og reiste så i løpet av årene 1861-1863 rundt i flere norske byer hvor han holdt dansekurs og drev som fotograf. Den siste vinteren tilbragte han store deler av tiden i Grimstad, hvor han benyttet det atelieret som hans landsmann Chr. Demant nettop hadde forlatt da han flyttet tilbake til Danmark. I Arendal besøkte han fotograf-kollegaen skibsreder Dedekam. Om sin ferd disse tre årene har han selv utgitt boken "Erindringer om min 3-aarige Reise i Norge". I 1863 dro han tilbake til Danmark og fortsatte som fotograf i Gjerrild. Sine siste år ernærte han seg ved maskinstrikking. Usikkert om han fotograferte i Stavanger, men hans selvbiografi plasserer ham blant Stavangers tidligste fotografer. Var i 1861 i Stavanger for å lære sin venn Lauritz Balle å ta visittkort.

Virkesteder:
1861-1863: Arendal
1861-1863: Egersund
1861-1863: Flekkefjord
1861-1863: Fredrikstad
1861-1863: Grimstad
1861-1863: Halden
1861-1863: Horten
1861-1863: Kragerø
1861-1863: Mandal
1861-1863: Moss
1861-1863: Risør
1861-1863: Stavanger
1861-1863: Tønsberg
1861-1863: Sarpsborg
1861-1863: Tvedestrand

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Gleerup, Jørgen G.: Erindringer fra min 3aarige reise i Norge. Grenaa 1881. [Kopi i Preus museum].
Bonge, Susanne: Eldre fotografer, 1980.
Hvoslef, Kjell Lund. Sørlandets fag-fotografer og Sørlandske fotograflaug 1850-1920-1988. Arendal 1988
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
955

-Id
955
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006047

-Id
021036006047
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål