Gleerup, Jørgen G. (1830 - ) [no]

Gleerup, Jørgen G. (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:32
09/12/2023 00:07:39
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/da831303-f77f-45ff-b78d-ac3ca38bdd9e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gleerup, Jørgen G.
Norwegian bokmål

First name
Jørgen G.
Norwegian bokmål

Last name
Gleerup
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1830

-Time
1830
Death
 

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Danmark. Sønn av gårdbruker og vertshusholder Erik Mikkelsen G. og Karen Andersdatter. Var først tjener, ble så i 1856/57 eier av Grenaa Gjestgivergaard. Fra 1860 var han omreisende skuespiller i Norge (spilte i løpet av en vinter i Trondheim ca. 40 større og mindre roller). På grunn av tiltagende døvhet begynte han i 1861 å lære fotografering hos sin landsmann L. Balle i Sarpsborg, og reiste så i løpet av årene 1861-1863 rundt i flere norske byer hvor han holdt dansekurs og drev som fotograf. Den siste vinteren tilbragte han store deler av tiden i Grimstad, hvor han benyttet det atelieret som hans landsmann Chr. Demant nettop hadde forlatt da han flyttet tilbake til Danmark. I Arendal besøkte han fotograf-kollegaen skibsreder Dedekam. Om sin ferd disse tre årene har han selv utgitt boken "Erindringer om min 3-aarige Reise i Norge". I 1863 dro han tilbake til Danmark og fortsatte som fotograf i Gjerrild. Sine siste år ernærte han seg ved maskinstrikking. Usikkert om han fotograferte i Stavanger, men hans selvbiografi plasserer ham blant Stavangers tidligste fotografer. Var i 1861 i Stavanger for å lære sin venn Lauritz Balle å ta visittkort.

Virkesteder:
1861-1863: Arendal
1861-1863: Egersund
1861-1863: Flekkefjord
1861-1863: Fredrikstad
1861-1863: Grimstad
1861-1863: Halden
1861-1863: Horten
1861-1863: Kragerø
1861-1863: Mandal
1861-1863: Moss
1861-1863: Risør
1861-1863: Stavanger
1861-1863: Tønsberg
1861-1863: Sarpsborg
1861-1863: Tvedestrand

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Gleerup, Jørgen G.: Erindringer fra min 3aarige reise i Norge. Grenaa 1881. [Kopi i Preus museum].
Bonge, Susanne: Eldre fotografer, 1980.
Hvoslef, Kjell Lund. Sørlandets fag-fotografer og Sørlandske fotograflaug 1850-1920-1988. Arendal 1988
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
955

-Id
955
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006047

-Id
021036006047
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål