Regina (1919 OHXE) [sv]

Other languages: Regina (swedish)

Fartyg ägda av Gustaf Erikson (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Fyrmastade motorskonaren Regina ägdes av Gustaf Erikson 1934 - 1935. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
16/06/2020 13:13:08
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/da7c17d4-06ec-4a82-a5b1-a2ea73234ee6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Regina
Swedish

Other name
Nya Sandhamn [sv] -

-Name
Nya Sandhamn
Swedish

-Specified
passagerarångfartyg
Swedish
Östanå [sv] -

-Name
Östanå
Swedish
Description
Fyrmastade motorskonaren Regina ägdes av Gustaf Erikson 1934 - 1935.
Swedish

Technical description
1000 d.w.t , Maskin 1 st Laval-Bergsund råoljemotor på 225 hk.
Swedish

Material
Tre
Norwegian bokmål

Swedish

Tre
Norwegian nynorsk

-Place reference
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Signal letters
OHXE
Type of vessel
English

Norwegian bokmål


History

Byggs för Borgå Rederi Ab, 1927 köps fartyget av ett partrederi i Mariehamn med Arthur Ekbom som huvudredare. År 1933 blir Fridolf Karlsson, Geta huvudredare. Regina läggs upp i Mariehamn. 1934 köper Gustaf Erikson Regina som övertas i Mariehamn. År 1935 byggs hon om på Nystads Varv. Den ursprungliga maskinen, en 2-cyl Lysekils Mek. Verkstads motor, byts ut.
Den tjugoförsta september 1935 har hon lossat sin trälast i Köpenhamn och får order att gå till Uleåborg. Följande dag rapporteras fartyget brinnande 25 sjömil norr om Borgholm. Hamburg-ångaren Adriana räddar besättningen. Vraket av Regina driver mot Bornholm och sjunker strax norr om på 70-80 meters djup. Branden uppstod i ett avgasrör från motorn genom att isoleringen blivit skadad. Garneringens plåtskydd upphettades och antändes. Branden spred sig mycket häftigt.

Swedish

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
680
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
544
-Value
60,55
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
4,82
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Delivered
28/05/1919
Konstruerad och byggd av Gösta Kyntzell på Hammars varv i Borgå landskommun, Finland.

-Time
28/05/1919
-Dating comment
Konstruerad och byggd av Gösta Kyntzell på Hammars varv i Borgå landskommun, Finland.
Swedish
Wrecked
22/10/1935
Förliser efter brand ombord 25 sjömil norr om Bornholm.

-Time
22/10/1935
-Dating comment
Förliser efter brand ombord 25 sjömil norr om Bornholm.
Swedish
Actors
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Timespan
25/04/1934 - 22/10/1935
--Earliest time
25/04/1934
--Latest time
22/10/1935
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Actor
-Timespan
1927 - 1934
--Earliest time
1927
--Latest time
1934
Reference
Limnell, Bo: Gustaf Eriksons motordrivna fartyg (2018)
Swedish

DigitaltMuseum
021178625417
-Id
021178625417
-System
DigitaltMuseum