Regina (1919 OHXE) [sv]

Regina (swedish)

Fartyg ägda av Gustaf Erikson (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Fyrmastade motorskonaren Regina ägdes av Gustaf Erikson 1934 - 1935. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
16/06/2020 13:13:08
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/da7c17d4-06ec-4a82-a5b1-a2ea73234ee6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Regina
Swedish

Other name
Nya Sandhamn passagerarångfartyg

-Name
Nya Sandhamn
Swedish

-Specified
passagerarångfartyg
Swedish
Östanå

-Name
Östanå
Swedish
Description
Fyrmastade motorskonaren Regina ägdes av Gustaf Erikson 1934 - 1935.
Swedish

Technical description
1000 d.w.t , Maskin 1 st Laval-Bergsund råoljemotor på 225 hk.
Swedish

Material
Tre
Norwegian bokmål

Swedish

Tre
Norwegian nynorsk

Home port
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Signal letters
OHXE
Type of vessel
English

Norwegian bokmål


History

Byggs för Borgå Rederi Ab, 1927 köps fartyget av ett partrederi i Mariehamn med Arthur Ekbom som huvudredare. År 1933 blir Fridolf Karlsson, Geta huvudredare. Regina läggs upp i Mariehamn. 1934 köper Gustaf Erikson Regina som övertas i Mariehamn. År 1935 byggs hon om på Nystads Varv. Den ursprungliga maskinen, en 2-cyl Lysekils Mek. Verkstads motor, byts ut.
Den tjugoförsta september 1935 har hon lossat sin trälast i Köpenhamn och får order att gå till Uleåborg. Följande dag rapporteras fartyget brinnande 25 sjömil norr om Borgholm. Hamburg-ångaren Adriana räddar besättningen. Vraket av Regina driver mot Bornholm och sjunker strax norr om på 70-80 meters djup. Branden uppstod i ett avgasrör från motorn genom att isoleringen blivit skadad. Garneringens plåtskydd upphettades och antändes. Branden spred sig mycket häftigt.

Swedish

Measurement
Bruttotonnasje [no]: 680 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
680
Nettotonnasje [no]: 544 nettoregisterton [sv]

-Value
544
Längd över allt [sv]: 60,55 meter (m) [no]

-Value
60,55
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Djupgående [sv]: 4,82 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
4,82
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Delivered
28/05/1919
Konstruerad och byggd av Gösta Kyntzell på Hammars varv i Borgå landskommun, Finland.

-Time
28/05/1919
-Dating comment
Konstruerad och byggd av Gösta Kyntzell på Hammars varv i Borgå landskommun, Finland.
Swedish
Wrecked
22/10/1935
Förliser efter brand ombord 25 sjömil norr om Bornholm.

-Time
22/10/1935
-Dating comment
Förliser efter brand ombord 25 sjömil norr om Bornholm.
Swedish
Actors
-Role
Swedish

-Timespan
25/04/1934 - 22/10/1935
--Earliest time
25/04/1934
--Latest time
22/10/1935
-Role
Swedish

-Timespan
1927 - 1934
--Earliest time
1927
--Latest time
1934
Reference
Limnell, Bo: Gustaf Eriksons motordrivna fartyg (2018)
Swedish