1380 HEGGEDAL (Poståpneri) [no]

Other languages: 1380 HEGGEDAL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:43:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/da6e417e-876b-4aed-8136-9e7899429e37 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1380 HEGGEDAL
Norwegian bokmål

Alternative name
HEGGEDAL
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/07/1883
--Place
Termination
?

-Time
?
Code
1380
Type
Norwegian bokmål

History

HEGGEDAL poståpneri var først tenkt opprettet fra 15.11.1874, men opprettelsen ble av ukjent årsak trukket tilbake. Sirk. 18, 8.12.1874.

HEGGEDAL poståpneri, på jernbanestasjonen, i Asker prestegjeld, Ager og Folloug fogderi, under Christiania postktr., ble opprettet fra 1.7.1883. Sirk. 14, 21.6.1883.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1.postdistr. Sirk. 47, 15.11.1962.

Fra 1.6.1965 lagt under Asker postktr. Sirk. 23, 14.6.1965.

Fra 1.7.1972 igjen lagt under Adm.avd. 1.postdistr. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser i Heggedal (under Asker kommune) tildelt postnr 1389 HEGGEDAL. Postboksadressater under HEGGEDAL beholdt postnr 1380 HEGGEDAL.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1884.

(1380)
Poståpnere/styrere:
Stasj.eksp. Hans Bergersen 1.7.1883 (f. 1840).
Stasj.mester Thv. Amundsen 1.10.1912 (død 3.11.1913).
Fung.stasj.mester K. Gunnestad midlt. 3.11.1913.
Stasj.mester A. Grønvold 27.1.1914.
Ingvald Isachsen 1.7.1917 (f. 1863).
Overtatt av Norges Statsbaner 1.7.1934.
Posteksp. Per Thorolf Nordby 1.7.1957 (f. 1925).
Poststyrer Bjørnar Næstby 1.7.1990 (f. 1949).
Poststyrer Martha Ulland 1.1.1999.
Poststyrer (vikariat) Torunn Bjerke Greve 1.2.1999.

Årlig poståpnerlønn var:

1883 1885 1887 1890 1895 1902 1907 1917
Kr 96 120 200 400 480 600 700 850

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt.dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1883 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1883 ?
--Earliest time
01/07/1883
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440421

-Id
021166440421
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål