Broader concept
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:05:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/da2bc093-aced-4c83-9146-b5489ee3a307 | RDF/XML | JSON-LD
Label
photocopying
English

valguskopeerimine
Estonian

Alternative label
photocopied
English

photocopying processes
English

photoduplication
English

Scope note
General term for the practice of reproducing relatively flat originals, most often documents, in a machine employing a light-sensitive process and usually at a one-to-one scale. In the early and mid-20th century, used regarding various specific processes; since the mid-20th century, most often used regarding xerography.
English

Üldtermin suhteliselt tasapinnaliste originaalide, kõige sagedamini dokumentide reprodutseerimisel seadmes, mis rakendab valgustundlikku protsessi, ja mis loob tavaliselt üksühese suurusega koopiad. 20. sajandi alguses ja keskel kasutati terminit erinevate spetsiifiliste menetluste kohta; alates 20. sajandi keskpaigast viitab enamasti kserograafiale.
Estonian

Broader concept
English
                    copying
English
                         reprographic processes
English
                              light-sensitive reprographic processes
English
                                   electrography
English

-Text
"valguskopeerimine" - Eesti keele seletav sõnaraamat. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300053264 February 27, 2019 9:24:50 AM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300053264 27.02.2019 09:24:50
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300053264 2019-02-27 09:24:50
Swedish