Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d9d03e9e-037e-4502-a851-b984762cc3bc | RDF/XML | JSON-LD
Label
Nettkunde
Norwegian bokmål

Definition
driver eller eier av anlegg eller utstyr for bruk eller produksjon av elektrisitet som er tilknyttet et nettselskaps anlegg
MERKNAD: Nettselskap tilknyttet annet nettselskap, regnes også som nettkunde.
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English
                    Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet [no]
English
                         (Begrep fra Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet) [no]
English

Web reference
Norwegian bokmål