Description
Fritidsbåtsvarv [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/03/2016 08:47:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d9cf6b61-5cf4-41af-ab34-42e344437056 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rocad
Swedish

Description
Fritidsbåtsvarv
Swedish

Establishment
1986

-Time
1986
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Start 1986, med bygge av Rivalbåtar. 1989 en egen modell av fiskesportbåt Rocad. Konstruktör och ägare Lars Sköld.

Swedish

-Owner
Swedish
Activity
Varvsverksamhet Sotenäs (Kommun) [sv], Kungshamn [sv],

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Sotenäs (Kommun) [sv], Kungshamn [sv],
--Place
--Specified
Kungshamn
Swedish
Reference
Intervju med Rocads ägare Lars Sköld, 2005 samt broschyr. Sjöhistoriska museets arkiv. Statens maritima museer 2002-2012: F4BA:25 och 28.
Swedish

DigitaltMuseum
021166454771
-Id
021166454771
-System
DigitaltMuseum