Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:57:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d9b14207-c225-44c6-af98-1117789f1974 | RDF/XML | JSON-LD
Name
470
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål


Measurement
Skrovlängd [sv]: 4,7 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
4,7
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Skrovbredd [sv]: 1,7 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
1,7
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Vekt [no]: 120 kilogram (kg) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
120
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
SRS-tal [sv]: 1,1

-Measurement type
Swedish

-Value
1,1
-Specification
(2014)
Swedish
-Constructed by
-Timespan
1963
--Earliest time
1963
Klassförbund [sv]
470 Förbundet

-Heading
Klassförbund
Swedish

-Text
470 Förbundet
Swedish