Henriksen & Steen (1922-1964) [no]

Henriksen & Steen (1922-1964) (norwegian bokmål)

Fotograffirmaer (Norge) (Preus museum) [no]

Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
20/04/2015 10:38:10
24/10/2020 02:06:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d9a9a466-85ba-405c-ac06-4cda5fed146c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Henriksen & Steen (1922-1964)
Norwegian bokmål

History

Fotograffirmaet Henriksen & Steen ble stiftet tidlig på 1920-tallet av fotograf Hans Henriksen og en hr. Steen. Sistnevnte trådte ut av firmaet i 1924 samtidig som Thor Steensen begynte. Da Henriksen flytter til Stavanger rundt 1929, overtar Steensen firmaet alene. Etter hans død i 1971, overtok døtrene Helga og Ingeborg firmaet.

En av Henriksen & Steens spesialiteter var fra første stund reportasjefotografering i Oslodisktriktet. Firmaet ble mye benyttet av Aftenposten og av andre presseorganer, av forlag, rederier og andre forretningsforetagender. Før NTBs bildeavdeling ble opprettet var firmaet så og si enerådende som leverandør av reportasjefotografier. Ettersom konkurransen på dette feltet ble større og større i tiden etter annen verdenskrig, ble denne avdelingen av firmaet nedlagt ca. 1964. Fotoarkivet fra denne delen av driften ble i 1977 kjøpt av J. W. Cappelens Forlag A/S.

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Cappelens papirer vedrørende overtakelse av bildearkivet etter firmaet Henriksen og Steen
Fotografregisteret: Hans Henriksen
Svinningen, Tone: Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! nr. 8, NFHF Oslo 2002
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
4293

-Id
4293
-System
FR
DigitaltMuseum
021166004477
-Id
021166004477
-System
DigitaltMuseum