Agents of deterioration (Statens historiska museer [sv])

Tio nedbrytningsfaktorer (swedish)

Description

Canadian Conservation Instutite modell för att analysera risker som kulturarvsobjekt kan utsättas för. Efter genomförd riskanalys kan åtgärder planeras och genomföras för att förebygga och minimera skador. [sv]

Dataset owner
Statens historiska museer (SHM - Myndighet) [sv] owns the information on this page
10/08/2022 14:38:53
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/d99217bc-c6dc-4d40-b2c6-02f022657c28
Download
Login/register to download the dataset content
No hits.
Name
Agents of deterioration
English

Tio nedbrytningsfaktorer
Swedish

Description
Canadian Conservation Instutite modell för att analysera risker som kulturarvsobjekt kan utsättas för. Efter genomförd riskanalys kan åtgärder planeras och genomföras för att förebygga och minimera skador.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Default presentation
View list
-Text
Original source: Agents of deterioration, Canadian Conservation Institut
English

Originalkälla: Agents of deterioration, Canadian Conservation Institut
Swedish
-Text
Svensk översättning: Riskkällor, Riksantikvarieämbetet
Swedish