Ystestøylteigen (Forlatt sted) [no]

Ystestøylteigen (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/d98c59f1-b0fa-4914-bc96-887d87978530 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Ystestøylteigen
Norwegian bokmål

Alternative name
Ystestøylteigen
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.71954, 7.84774, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.71954
-Longitude (Easting)
7.84774
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
837494

-Id
837494
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål