Bergström, Moje (1893 - 1958) [sv]

Bergström, Moje (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/08/2015 11:34:27
11/07/2020 00:20:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d8fc4782-cf11-4a97-81fc-33fa85c34f22 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bergström, Moje
Swedish

First name
Moje
Swedish

Last name
Bergström
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
22/02/1893 Norberg (Stad) [sv]

-Time
22/02/1893
-Place reference
--Place
Swedish
Death
1958

-Time
1958
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Västerås 1915.
KTH 1915-1919, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Konstruktör vid Betongbyggnadsbyrån i Stockholm 1919-1920.
Anställd vid statens provningsanstalt från 1920.

Andra uppdrag: Redaktör för tidskriften Byggmästaren 1928-1933, sekreterare i styrelsen för Byggmästaren från 1932 och i styrelsen för AB Svensk Byggtjänst från 1934.
Ledamot i redaktionskommittén och sakkunnig rådgivare för handboken BYGG.

Medlemskap: STF från 1920, Svenska Teknologföreningen.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 987 och 1454.
Svenska Teknologföreningen. Ledamöter 1958. Årgång 42.
Swedish

Primus
255

-Id
255
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075841

-Id
011034075841
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish