Barsvikens skeppsvarv (Varv) [sv]

Barsvikens skeppsvarv (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/03/2016 08:47:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d8eb1e6b-81a3-4c60-8b41-aee10cbb3678 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Barsvikens skeppsvarv
Swedish

Establishment
1806

-Time
1806
Termination
1860?
1860-talet?

-Time
1860?
-Dating comment
1860-talet?
Swedish
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Barsvikens varv låg inom Häggångers socken vid Barsvikens fiskeläge. Varvet ägdes av fiskare i Barsviken. Ett mindre antal fartyg finns omnämnda.

Swedish

Activity
Varvsverksamhet Härnösand (Kommun) [sv], Barsvikens fiskeläge [sv],

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Härnösand (Kommun) [sv], Barsvikens fiskeläge [sv],
--Place
--Specified
Barsvikens fiskeläge
Swedish
Reference
Sjöhistorisk årsbok. (1947). Stockholm: Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm. Sid 190, 216
Swedish

DigitaltMuseum
021166454678
-Id
021166454678
-System
DigitaltMuseum