Enebakk kirke (Kirke) [no]

Other languages: Enebakk kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1104. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:38:49
20/04/2024 07:27:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d8925eb7-a286-4793-8cf6-b523a7c82604 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Enebakk kirke
Norwegian bokmål

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1104.
Norwegian bokmål

Steinkyrkje frå mellomalderen, bygd ca år 1104.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1104
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Enebak Præstegaard (Gard) [no], 3028-115/316 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
3028-115/316
Norwegian bokmål
Enebakk (Kommune) [no], Ignaveien 14, 1912 [no], Enebakk sokn (02100403), Nordre Follo prosti, Borg bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Ignaveien 14, 1912
Norwegian bokmål

-Place (text)
Enebakk sokn (02100403), Nordre Follo prosti, Borg bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
59.76234, 11.14685, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.76234
-Longitude (Easting)
11.14685
-Precision
5
Events
-Timespan
1104
--Earliest time
1104
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
022900101

-Id
022900101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
2616

-Id
2616
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84094-1

-Id
84094-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
150571642

-Id
150571642
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
3028-115/316

-Id
3028-115/316
-System
Gnr Bnr
DigitaltMuseum
0212214269595
-Id
0212214269595
-System
DigitaltMuseum