Skottsberg, Carl (1880 - 1963) [sv]

Skottsberg, Carl (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Carl skottsberg, född 1 december 1880 i Karlshamn, död 1963, botanist, forskningsresande. Fil. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:34
03/06/2023 04:31:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d8818900-a4d2-4022-a8c8-d4f12a60c3f6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Skottsberg, Carl
Swedish

First name
Carl
Swedish

Last name
Skottsberg
Swedish

Title
botaniker

-Title
botaniker
Swedish
professor

-Title
professor
Swedish
Description
Carl skottsberg, född 1 december 1880 i Karlshamn, död 1963, botanist, forskningsresande. Fil.
Swedish

Wikipedia

Birth
1880

-Time
1880
Death
1963

-Time
1963
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Biography

Carl skottsberg, född 1 december 1880 i Karlshamn, död 1963, botanist, forskningsresande. Fil.dr 1907, docent i botanik 1907-20 i Uppsala och konservator vid botaniska museet 1909-14. Uppdrag att göra en plan för den botaniska trädgården i Göteborg, utsågs 1919 till dess prefekt och erhöll samma år professors namn. Skottsberg har företagit vidsträckta forsknings- och insamlingsresor. Han deltog i den av Otto Nordenskiöld ledda svenska sydpolsexpeditionen 1901-03 och var ledare för den botanisk-geologiska svenska Magellansexpeditionen (till Patagonien, Eldslandet, Falklandsöarna, Sydgeorgien, Chiloé och Juan Fernandezöarna)1907-09 samt för den zoologisk-botaniska sv. Pacificexpeditionen till Juan Fernandezöarna, Påskön och Chile 1916-17. Han var gift med Inga och far till Ann-Mari (Adi). Invald i Vet. och vitt samh. 1919 (sekr 1924-37, o Vetenskapsakademien 1931 (preses 1949-50, v. preses från 1951). /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1021074

-Id
1021074
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462103
-Id
021037462103
-System
DigitaltMuseum